Cosas Bonitas schilderwerken in Westerlo

PRIVACY EN COOKIES

Cosas Bonitas schilderwerken respecteert uw privacy.

Wij houden ons aan de nieuwe privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn en dat wij ze steeds netjes gebruiken.

Contactformulier

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen, hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres. Dit doen wij op basis van uw toestemming.

Persoonsgegevens

Wij geven uw persoonsgegevens nooit aan andere bedrijven of instellingen, behalve als dat nodig is om een bestelling of uitvoering van een werkopdracht af te handelen, of bij wettelijke verplichting (bv: onderzoek politie bij vermoeden van misdrijf). Gegevens die je invult op het contactformulier worden opgeslagen, wij zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij het verwerken van gegevens en nemen de nodige maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of van onrechtmatige verwerking. Er wordt standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL verbinding.

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Bewaarperiode
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende 10 jaar die noodzakelijk zijn om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze laten verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Klacht
De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer in Brussel.

Cookies

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden gebruikt om kleine stukjes informatie op te slaan. De cookies worden op uw apparaat opgeslagen wanneer de website in uw browser wordt geladen. Deze cookies helpen ons de website goed te laten werken, de website veiliger te maken, een betere gebruikerservaring te bieden en te begrijpen hoe de website presteert en om te analyseren wat werkt en waar het moet worden verbeterd.

U kunt de functionele cookies verwijderen via de instellingen van jouw browser. Wanneer u ons voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding over cookies. Als u daarna onze website opnieuw bezoekt nemen wij aan dat u geen bezwaar hebt tegen de cookies.

De meeste internetbrowsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. Via de browserinstellingen op uw computer kan u aanwezige cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren.

De wijze waarop je dit doet verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser.

Als u cookies verwijdert of weigert, kan je misschien niet alle mogelijkheden van de website benutten.